top of page

Moduł pomiarowy do systemu ESCEP - numer 1

 

Moduł pomiarowy z zapisem ciągłym wyników pomiarów w pamięci nieulotnej. Służy do pomiaru parametrów w zbiorniku wodnym. Jednostka rejestrująca  (dostępna osobno) zapisuje dane w pamięci nieulotnej, które można odczytać np. do arkusza kalkulacyjnego poprzez port USB celem dalszej obróbki.

 

+ moduł pomiarowy sterowany bezprzewodowo

+ idealny do zastosowania w laboratorium bądź przy większej liczbie zbiorników

+ dane gromadzone są bezprzewodowo w interfejsie (dostępnym osobno) co eliminuje problem okablowania

 

Duża liczba mierzonych parametrów. Nowatorski, unikalny pomiar NO3 (azotany), PO4 (fosforany), Ca (wapń), Mg (magnez), KH (twardość węglanowa) za pomocą elektrod jonoselektywnych (elektrody te dostępne są osobno)

 

+ bezdotykowa obsługa za pomocą aplikacji dla MS Windows (po uruchomieniu z interfejsem ESCEP)

ESCEP - Moduł pomiarowy

499,00 złCena
 • Rozbudowany system pomiarowy

  System ESCEP (ang. Electronic System for Collecting Environmental Parameters) mierzy parametry m.in. za pomocą elektrod jonoselektywnych ISCE (kompaktowe).

  Mierzone parametry: NO3, PO4 oraz Ca i Mg w sposób ciągły elektronicznie

  Moduł pomiarowy posiada wejścia pomiarowe odizolowane galwanicznie.

  • T - pomiar temperatury, czujnik w komplecie
  • pH - pomiar z dokładnością ok. 0.01 pH z ustawianą kalibracją pomiaru
  • NO3 - pomiar azotanów za pomocą elektrody jonoselektywnej. Do wyboru elektroda PNO3-1 lub AX-NO3 - elektroda nie jest zawarta w komplecie, ale jest dostępna na osobnej aukcji
  • PO4 - pomiar fosforanów za pomocą elektrody jonoselektywnej. Do wyboru elektroda PBF4-1 lub AX-PO4 - elektroda nie jest zawarta w komplecie, ale jest dostępna na osobnej aukcji
  • Ca - pomiar wapnia za pomocą elektrody jonoselektywnej. Do wyboru elektroda PCa-1 lub AX-Ca - elektroda nie jest zawarta w komplecie, ale jest dostępna na osobnej aukcji
  • Mg - pomiar magnezu - pomiar przełączany opcjonalnie w miejsce pomiaru ORP. Pomiar za pomocą elektrody jonoselektywnej AX-Mg - elektroda nie jest zawarta w komplecie, ale jest dostępna na osobnej aukcji
  • Gc - pomiar zasolenia w wodzie morskiej za pomocą sondy konduktometrycznej
  • KH - wyliczana wartość twardości węglanowej na podstawie stężenia Ca i Mg oraz bazowej twardości ogólnej GH
  • port USB do połączenia się z aplikacji na PC. Odczyt mierzonych parametrów
bottom of page