Moduł pomiarowy do systemu ESCEP - numer 1

 

Moduł pomiarowy z zapisem ciągłym wyników pomiarów w pamięci nieulotnej. Służy do pomiaru parametrów w zbiorniku wodnym. Jednostka rejestrująca  (dostępna osobno) zapisuje dane w pamięci nieulotnej, które można odczytać np. do arkusza kalkulacyjnego poprzez port USB celem dalszej obróbki.

 

+ moduł pomiarowy sterowany bezprzewodowo

+ idealny do zastosowania w laboratorium bądź przy większej liczbie zbi