top of page

AX-PO4 - Phosphate - Sonda jonoselektywna, zespolona, do pomiaru zawartości fosforanów w wodzie.

 

Zaprojektowana w klasie