top of page

AX-NO3 - Nitrate - Sonda jonoselektywna, zespolona, do pomiaru zawartości azotanów w wodzie.

 

Zaprojektowana w klasie średniej z przezn